Valusangot

Saksalaisen Foundry Servicen tuotepaletti muodostuu erilaisista valu- ja käsittelysangoista ja
niiden kippausvaihteista, ydintäytelankojen annostelulaitteista ja annosteluasemista sekä
induktiouunien ja niiden kelojen kunnossapito-, korjaus- ja uudelleenvarustelupalveluista.
Valusankoa kipattaessa suurimpana riskinä on sulan epätarkka ja hallitsematon kaato. Foundry
Service käyttää valusangoissaan korkealaatuisia Sensenbrenner-tyyppisiä planeettavaihteistoja,
jotka tekevät valusangosta helposti ja tarkasti kipattavan ja estää sen hallitsemattoman
kippaantumisen vahingossa – vaihteisto pysäyttää valusangon kun kääntöpyörästä päästää irti.
Tämä helpottaa myös valusangon huoltotoimenpiteitä, kun sangon voi jättää turvallisesti vaaka-
asentoon, tai kääntää sen pohja yesilämmitystä varten. Laadukkaan vaihteiston ansiosta se
säilyttää tarkkuutensa ajan myötä.
Pienimmät valusangot ovat vetoisuudeltaan 500 kg ja isoimmat yli 100 t. Pienempien sankojen
kääntölaitteet toimivat käsitoimisesti, isompien valusankojen kippausvaihteet voidaan varustaa
pneumaattisella, hydraulisella tai sähköisellä käytöllä. Suurimmat kippauslaitteet toimivat jopa 110 t
valusankojen kanssa ja kestävät 26 kNm vääntömomentin.

http://www.foundry-service.de/