Eristävät peiteaineet

Eristäviä peiteaineita (mm. riisinkuorituhka) käytetään teräsvalussa pohjavalusenkoissa sulan päällä sekä välialtaissa ja ne hidastavat sulan jäähtymistä sekä vähentävät kaasujen liukenemista ilmasta sulaan