Alphaset sideaineet

Alphaset TPA 180 on uusimman sukupolven reaktiivinen hartsi. Se soveltuu käytettäväksi sekä
uuden hiekan että kiertohiekan kanssa. Hiekka kovettuu penkkiajan jälkeen hyvin nopeasti

loppulujuuteen. Alphaset TPA 180:lla saavutetaan kovetteesta riippuen yhden ja kahden tunnin
kovettumisen jälkeen jopa kaksinkertainen lujuus aikaisempiin TPA -hartseihin verrattuna.
Luonnollisesti myös hiekan loppulujuus on Alphaset TPA 180 hartsilla selvästi suurempi kuin sen
edeltäjillä.
Alphaset TPA 180 hartsia käytettäessä mekaanisesti elvytetty hiekka juoksee hyvin, eikä se
holvaannu siiloissa.
Uuden hiekan lisäystarve on noin 0 – 20 %. Alphaset TPA 180 hartsin kanssa voidaan käyttää
kaikkia Alphaset ACE kovetteita, ja niiden lisäysmäärä on yleensä 22 – 25 % hartsin määrästä.
Huomionarvoista on, että hartsimäärää ja uuden hiekan lisäystä voidaan vähentää erinomaisten
hiekanlujuusominaisuuksien ansiosta. Työskentely-ympäristö valimossa paranee samalla kun sekä
hiekan että sideaineiden tarve vähenee.
Alphaset TPA 180 hartsi soveltuu erityisesti raskaaseen teräs- ja rautavaluun, pullakaavaukseen,
vaativiin keernoihin rauta- ja teräsvalussa sekä olosuhteisiin, joissa valimon sisäistä ja ulkoista
työskentely-ympäristöä halutaan parantaa.
Luxin ilmiömäinen testauslaitteisto mahdollistaa sekoitinkohtaisten lujuuksien todentamisen ja
sideainelisäyksen tarkan optimoinnin.

Toimitus: Muovisessa IBC-astiassa, 1 200 kg / astia, sekä säiliöautolla, kovetteet IBC-astioissa ja
200 l tynnyreissä