Metallurgiska industri

I den metallurgiska industrin genereras en mängd olika gaser. Dessa gaser innehåller diverse typer av material som ofta samlas så småningom i gasrören. Med tiden kan rören bli täppta, vilket kräver att man kör ner processen för rengöring. LUX Hammer X-Series installeras på problemplatser på rörväggarna där den tar bort avlagringarna innan problem uppstår. Detta minskar behovet av stillestånd och kan förbättra anläggningens prestanda genom en mer stabil process. I bilden visas ett exempel på en hammare installlerad (blå-röd ritning) i en gaskanal.

Våra experter hjälper dig att bestämma de optimala fästpunkterna och antalet hammare som krävs i varje specifika fall. Hammaren kan också installeras för att rengöra rör med vattenmantel och den kan slå i vilken position som helst! Om man behöver demontera hammaren behöver man enbart ta loss pneumatikröret från hammarens ända. Därmed är det lätt att installera hammaren på mobila föremål eller byta hammarens ställe i processen. Fråga mer från vår expert nedan så designar vi en konfiguration som är rätt för din process!