Andra industrier

LUX Hammer X-Series fungerar också inom andra industrier. De används till exempel i väggar och rökkanaler av värmepannor, strålkondensorer, konvektionsbänkar, luftförvärmare, svanhalsar och byxrör. Om något behöver tas bort eller fås i rörelse gör LUX Hammer X-Series det på ett kontrollerat sätt. Hammarens slagkraft kan justeras steglöst för att passa varje applikation och den innovativa Lux-fästmetoden minimerar hammarens rekyl så att konstruktionen som slås inte skadas. Dessutom tål vår hammare väl olika förhållanden och kan fästas på flera olika ytformer. Kontakta vår expert så går vi igenom möjligheterna för just din applikation!