Övriga tillämpningar

Våra leverantörer bjuder på råmaterial och maskiner som även lämpar sig för många andra industriers behov. Som exempel kan nämnas bentoniter och kaoliner som används i pappersindustrin, strömledande och isolerande beläggningsmaterial för den elektroniska industrin samt målfärger som dåligt reflekterar radarstrålar för försvarsindustrin.

Från maskinleverantörernas sida kan nämnas Eirichs mångsidiga blandare som används framgångsrikt bland annat i tillverkning av specialbetonger (ultrahållfast betong, med trådklipp förstärkta betongmatriser), färgade tegel och klinkers, glas samt anod- och katodmassor för batterier.

Vi är alltid redo att ta oss an nya utmaningar genom att delta i utmanande råmaterials- och maskinprojekt särskilt om vår och våra leverantörers sakkännedom kan vara till nytta.

Läs mer om våra leverantörer och deras produkter på våra finska websidor.