Miljölösningar - Bentonit till utmanande tillämpningar

Lux har långa traditioner i import av bentoniter. Våra bentoniter kan användas till exempel som bottenkonstruktioner på avstjälpningsplatser eller som tätningsmassa vid deponering av radioaktivt avfall.

Maskiner till många behov

Med Eirichs blandare kan man lätt pelletisera svårhanterliga pulverformiga material såsom aska och damm till mer lätthanterligt format. Från vårt sortiment hittar du också FAT:s pneumatiska sändare som är specialutvecklade för pneumatisk transport av het kraftverksaska samt vibrationstransportörer som lämpar sig till exempel för att flytta på återvunnet material.

Förder und Anlagentechnik http://www.f-a-t.de