Gjuteri-industrin - Alla material ditt gjuteri behöver

Från vårt sortiment hittar du de flesta råvaror och övriga produkter man använder inom gjuteriindustrin. Som exempel kan nämnas material för behandling av smälta, eldfasta massor, sandbindemedel och blacker.

I uppbyggandet av vårt produktsortiment har vi fäst uppmärksamhet vid hur produkterna lämpar sig till våra kunders behov, produkternas kvalitet, en konkurrenskraftig prissättning samt leveranssäkerheten. Våra experter hjälper dig gärna med att hitta den för dig optimala produkten, vid ibruktagning av nya produkter samt med att identifiera och lösa möjliga problem. Vår sakkännedom och de till kundens produktionsprocess anpassade produkterna hjälper att minimera antalet gjutfel och öka produktiviteten.

Representation av de ledande europeiska maskinleverantörerna

Våra maskinleverantörer är med omsorg valda. Vi har betonat maskinernas funktionalitet och kvalitet samt hur de lämpar sig till de finska gjuteriernas behov. Leverantörens satsningar på produktutveckling och verksamhetens långvarighet är likaså viktiga argument då vi väljer våra partners. Från vår repertoar hittar du bland annat induktiva anläggningar för smältning av metaller, sandblandare, komponenter till formningslinjer, urslagstostar och sandkrossar, pneumatiska sändare samt blackningsstationer och vändanordningar för former.

Ökad produktivitet med innovativa lösningar

Att lösa utmaningar i produktionsprocessen med hjälp av att utveckla helhetsmässiga lösningar är vår passion. Som exempel på motsavarande lösningar kan nämnas planering och förverkligande av flexibla produktionslinjer för formning av korta serier av hartsbundna sandformar, olika lösningar för effektiv sandåtervinning och optimering av pneumatisk transport av sand. Planeringen sker alltid i nära samspel med kunden och våra maskinleverantörer. I våra lösningar utnyttjar vi de maskiner som bäst lämpar sig för det ifrågavarande behovet, vid behov från olika leverantörer. Slutresultatet är en helhet som optimalt passar till gjuteriets produktionsmiljö, den är produktiv samt lättanvänd och trygg för sina användare.