Induktiouunien jäähdytysveden lämmön talteenotto

01.01.2008 Minttu Hietamäki, Kandidaatintyö, 2008

DI Minttu Hietamäki työskenteli TKK:lla opiskellessaan Luxilla ja teki kandidaatintyönsä induktiouunien jäähdytysveden lämmön talteenotosta. Mintun mielenkiintoinen tarkastelu nostaa esille erilaisia mahdollisuuksia hyödyntää jäähdytysveden lämpöä.